Mapa Žebříček

//035// Dobyvatelé ztracené

//035// Dobyvatelé ztracené
Souřadnice:544|506
Body: 9.747
Hráč:Dabel osudu
Kmen: STAREJ BRUNA GANG
Činnosti
Centrovat mapu