Mapa Žebříček

Vesnice barbarů

Vesnice barbarů
Souřadnice:488|546
Body: 9.950
Hráč:diskotrysko
Kmen: .xXx..
Činnosti
Centrovat mapu
Nahlásit název vesnice
Zobrazit složku vesnice (Vnější strana)