Mapa Žebříček

Vesnice barbarů

Vesnice barbarů
Souřadnice:486|541
Body: 11.136
Hráč:diskotrysko
Kmen: .xXx..
Činnosti
Centrovat mapu
Nahlásit název vesnice
Zobrazit složku vesnice (Vnější strana)